Standard gázrugók

A standard gázrugó egy nagynyomású gázzal feltöltött zárt hengercső és az ebbe betolható rúd egysége (2. ábra). A rúd csőben lévő végén egy réssel ellátott dugattyú helyezkedik el, ezért a dugattyú mindkét oldalán azonos a nyomás. Mivel a dugattyú rúd felőli oldalán a rúd keresztmetszetével kisebb a nyomófelület, ezért a gáz nyomóereje a rudat kifelé tolja.

Az elméleti rugóerő az F = Ar p képlettel számítható, ahol:
Ar a rúd keresztmetszete,
p a töltőgáz nyomása a hengercsőben (3. ábra).

F1 = Kitolóerő a rúd kitolt helyzetében
F2 = Kitolóerő a rúd betolt helyzetében
F3 = Betolóerő a rúd kitolt helyzetében
F4 = Betolóerő a rúd betolt helyzetében
Fs = Surlódóerő

p1 V1 = p2 V2

V1 = Ah L V2 = (Ah - Ar) L

p2 = p1 V1 = p1 Ah
V2 Ah - Ar

F1 = p1 Ar - Fs F2 = p2 Ar - Fs

X = F2 Ah
F1 Ah - Ar

A surlódási ellenállás (surlódóerő) a rúd betolásakor növeli, kifelé mozgásakor csökkenti az elméleti rugóerőt.

Zárt térben a gáz nyomása a hőmérséklettel arányosan változik, oC-onként: 0,3%-t.

Jelölés:

MS08-1-1F6D-200-100-300

  • MS - standard gázrugó
  • 08 - rúdátmérő 8mm
  • 1 - csillapítás
  • 1F - csővégi csatlakozó
  • 6D - rúdvégi csatlakozó
  • 200 - kitolóerő
  • 100 - löket
  • 300 - szerkezeti hossz

Standard gázrugók méretválasztéka és műszaki adatai:

4. ábra Standard gázrugós méretválasztéka
Típus Rúd, d [mm] Cső külső, D [mm] K Max. löket, L [mm]* Kitolóerő, F1 [N]** Max. L x F1*** Surlódó-
erő,
FS max [N]
Rugó-
tényező,
X
MS06 6 15 35 200 30-400 60 000 20 1,3
MS08 8 18 54 300 100-800 150 000 25 1,35
MS08/23 8 23 57 300 100-800 150 000 30 1,19
MS10 10 23 57 500 100-1200 300 000 30 1,4
MS10/28 10 28 60 500 100-1200 300 000 40 1,21
MS14 14 28 60 500 500-2500 800 000 40 1,5

* in 5mm Stufen
** gemessen auf +20 Co
*** a rúdkihajlás elkerülésére
Mögliche Dampfungen: 1, 2, 3, 4.